Category Archives: พัฒนาการด้านอารมณ์

พัฒนาการด้านอารมณ์ สติปัญญา เด็กกับอารมณ์

สอนลูกให้นิ่ง สงบ..

ในสภาพสังคมปัจจุบันที่เน้นความเร็ว ประเภทยิ่งเร็วยิ่งดี ยิ่งเร็วยิ่งเก่ง วงจรของความเร็วก็เลยต้องทำให้ผู้คนต้องคิดทำอะไรเร็วๆ

เด็กดูทีวีมาก อันตราย

เรื่องของเด็กดูทีวีมากอันตราย จะเป็นเด็กสมาธิสั้น และอาจมีพัฒนาการช้า ลงข่าวโดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2555