Tag Archives: สงกรานต์กระบี่

เที่ยวคลองม่วง ช่วงสงกรานต์ 56

สงกรานต์นี้ คุณป๊าบอกว่าไม่อยากไปไหนเพราะค่าใช้จ่ายเยอะ แต่คุณแม่เก๋คะยั้นคะยอให้ลองกลับไปกระบี่ดู ไปเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ ไป ฯลฯ