Tag Archives: สร้างพัฒนาการด้วยการสัมผัส

สัมผัสลูกน้อยถูกวิธี ช่วยให้ฉลาดพัฒนาการดี

การทำสปาอาจช่วยให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเรารู้สึกรีแล็กซ์ และสบายเนื้อสบายตัว แต่สำหรับ เด็กทารกแล้ว